Pierre@Dieregesondheid Lugverfrisser

Die produk is 'n lugverfrisser in ‘n sproei wat verbind met alle reuke. Die samestelling is van so ‘n aard om die skerp reuke van urien en soortgelyke menslike liggaamsreuke te neutraliseer in die huishoudelike omgewing.

Bedoel vir omgewings waar 'n hoë konsentrasie van diere voorkom in hokke, bewaarplekke en waar hokke en slaapplekke skoongemaak moet word. Kan in die lug of direk op die oppervlaktes soos tafels, vloere, teëls, banke waar diere plekke merk, aangewend word.

MOET NIE DIREK OP TROETELDIERE AANWEND NIE

Beste resultate word met onverdunde aanwending gevind.

Beskikbaar in 1liter en 5 liter bottels; 25 liter op aanvraag


 

 Pierre@Dieregesondheid Air Freshener

The product is an air freshener binding in a spray with all odours. Its compilation is such to neutralise the sharp odours of urine and similar human body odours in the household environment.

Meant for areas where high concentrations of animals are present in cages, repositories and where cages and sleeping areas must be cleaned. Can be sprayed in the air or directly on areas such as tables, floors, tiles and couches where the animals’ stains are to be found.

DO NOT SPRAY DIRECTLY ON ANY ANIMAL

Best results will be obtained by using this in undiluted form.

Available in 1 litre and 5 litre bottles; 25 litre on request.

 

Back Back to top