Mat sjampoo


Uriene van troeteldiere op matte en ander materiale gevind op banke en stoele, vereis 'n unieke oplossing met spesifieke verbindings met die uriene om dit af te breek en te neutraliseer. Dit moet ook die eienskappe besit om nie die reuke in klam omstandighede meer onaangenaam te maak en/of te vererger nie.

Diere reageer met urinering op hormonale toestande van vroulike diere, dominansie-gedrag, gebieds-afbakening en ook assosiasie. Honde se reuksintuie is miljoene kere sterker as die menslike reuksintuig en domineer ook verskeie reuke wat op matte kan voorkom wat die mens nie kan ruik nie. Katte beantwoord vele kere hierdie reuke uit protes of walging, ontevredenheid oor indringers wat inbraak maak op persoonlike ruimtes.

Naas die skoonmaak vermoëns van die sjampoe om vlekke te verwyder en reuke te neutraliseer, word die sjampoe ook ontwerp om die materiaal ‘n onaangename omgewing te maak met die vermenging van spesifieke alkohole, wat diere in hul sensitiewe reukvermoëns aversief vind. Die sjampoe het ‘n aangename sterk sitrusreuk, ‘n baie lae skuimaksie vir veilige gebruik op alle tipe matte en materiaalbanke en stoele asook motorsitplekke.

Moet verdun word in 'n 1:40 verhouding en kan met die hand en masjinerie aangewend word.

Kom in 1 liter en 5 liter; 25 liter op aanvraag  

Carpet Shampoo

Pets’ urine on carpets and materials on couches and chairs, require a unique solution with specific compounds with the urine to break it down and neutralise the same. It must also have the qualities not to worsen the problem of odours in clammy circumstances and aggravate the situation or make it more unbearable.

Pets react with urine on hormonal conditions of female animals, dominance behaviour, marking their territory and also association. Dogs’ smelling capabilities are millions of times stronger than the human sense of smell and also dominate various odours on carpets which humans cannot smell. Cats often react to these odours in protest with loathing, unhappiness about intruders that encroach on their personal spaces.  

Apart from the cleaning abilities of the shampoo to remove stains and neutralise odours, the shampoo has also been developed to leave material an unpleasant environment with the mix of specific alcohols which pets have an aversion to with their sensitive smelling capabilities. The shampoo has a pleasant, strong citrus smell, a very low foaming action for safe use on all types of carpets and couches made of material as well as car seats.

Must be diluted in a 1:40 mix and can be applied by hand and with machines. Available in 1 litre and 5 litres; 25 litres on request.                             

Back Back to top