HONDSDOLHEID
Hondsdolheid is ‘n dodelike virussiekte wat oorgedra word van diere na mense. Diere wat hondsdolheid het, se geaardhede verander: mak diere word wild en wilde diere word mak.
Mense raak besmet wanneer die virus wat in die besmette dier se speeksel voorkom die liggaam binnedring deur ‘n bytplek, seerplek of slymvliese.
Wat moet gedoen word as jy deur ‘n verdagte dier gebyt word?
1. Daar moet probeer word om die verdagte dier te isoleer sodat die dier nie kontak met ander mense of diere kan hê nie – moet egter nie die risiko neem om die hond te probeer isoleer en sodoende gebyt te word nie. Wilde diere moet geskiet word, nie in die kop nie want die brein is nodig vir diagnostiese doeleindes.
2. Verwittig jou naaste Staatsveearts of veearts van die geval aangesien hy/sy die nodige monsters vir die nodige laboratoriumtoetse sal neem.
3. Beskou elke byt deur ‘n hond wat nie uitgelok is nie, as ernstig.
4. Indien moontlik laat die bytplek vrylik bloei sodat die virus uitgewas kan word.
5. Was die wond ‘n paar keer uit met seep en water
6. Gaan sien ‘n medikus, wat met intensiewe voorkomingsbehandeling sal begin, so gou moontlik.
Voorkoming en beheer
Hondsdolheid is ‘n beheerde siekte in terme van die Wet op Dieresiektes, 1984 (Wet 35 van 1984) en enige verdagte of bevestigde hondsdolheidgeval moet onmiddellik aan u naaste Staatsveearts gerapporteer word.
Alle honde moet gereeld jaarliks teen hondsdolheid inge?nt word.
Pierre van Niekerk © 2015

Back Back to top